sus
©Toate drepturile rezervate BIROUL DE ADMINISTRARE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE
Design AV DESIGN


Servicii


Serviciile de administrare pe care le prestăm includ, dar nu se limitează, la următoarele:

administrarea documentelor proprietății (fotocopii)
administrarea contractelor de întreținere pentru instalațiile deținute
 asigurarea de personal specializat (instalator, electrician, zidar, zugrav, administrator,   contabil, avocat etc.)
colectarea chiriilor
gestionarea sumelor de bani încasate, efectuarea cheltuielilor necesare și raportarea   corespunzătoare
transferuri bănești în țară și în străinătate
verificarea și plata facturilor (întreținere, apă, energie electrică, telefon, TV, cablu), a   impozitelor, taxelor etc.
asigurarea proprietății și urmărirea încasării despăgubirilor
reprezentarea intereselor proprietarului față de terți (autorități publice, societăți de   furnizare a utilităților, administrații de bloc etc.)
reprezentare fiscală
obținerea de aprobări, modificări contracte utilități (telefon, energie electrică) la închirieri   către persoane juridice
administrarea lucrărilor de renovare și amenajare stabilite de proprietar
prezența în teren - vizitarea regulată a proprietății
urmarirea comportării în timp a construcției, verificarea și evaluarea stării generale a   proprietății
sprijin la închirierea sau vânzarea proprietății
redactarea, modificarea, prelungirea sau rezilierea contractelor de închiriere
încheierea de procese verbale de predare/preluare a proprietății
inspectarea proprietății și a stării acesteia la terminarea contractului de închiriere
servicii suplimentare (curățenie, menaj, protecție etc.)