©Toate drepturile rezervate BIROUL DE ADMINISTRARE PROPRIETĂŢI IMOBILIARE
Design AV DESIGN


Despre noi


Interesul nostru principal este de a fi alături de proprietar în valorificarea optimă a proprietăţii sale, în conservarea şi creşterea în timp a valorii proprietăţii încredinţate. De aceea suntem preocupaţi în permanenţă de problemele clienţilor noştri şi dorim să facem tot ce putem în domeniile în care suntem competenţi.

Noi suntem aici, lângă proprietatea clientului nostru, când el este departe şi acţionăm în conformitate cu deciziile acestuia, putând transpune intenţiile proprietarului în realitate.

Punem un accent important pe consilierea individuală a clienţilor noştri. Ne caracterizează consecvenţa în a duce la bun sfârşit ceea ce am început, dovedind corectitudine în toate activităţile prestate. Problemele apărute le rezolvăm cu profesionalism, promptitudine, punctualitate şi seriozitate desăvârşită. Dovedim competenţa, izvorâtă din experienţa acumulată şi ne bucurăm de credibilitate pe piaţa pe care ne desfăşurăm activitatea.

Experienţa noastră de peste 6 ani în domeniu ne ajută mult în soluţionarea problemelor care apar şi ne oferă siguranţa lucrului bine făcut.

Un exemplu: biroul nostru a elaborat un contract de închiriere, care cuprinde multe clauze menite să protejeze proprietatea clientului nostru, toate în deplină concordanţă cu legislaţia in vigoare. Toţi chiriaşii care locuiesc sau vor locui în proprietăţi aflate în administrarea noastră au semnat sau trebuie să semneze modelul nostru de contract de închiriere.

Deşi ne perfecţionăm continuu şi încercăm să rezolvăm totul cât mai bine şi noi putem face greşeli. Pentru astfel de "accidente" avem încheiată o poliţă de asigurare de răspundere civilă publică, la o valoare asiguratorie, pentru daune provocate proprietăţilor administrate, astfel încât clienţii noştri să nu poată fi păgubiţi.

Ca o concluzie, vă recomandăm cu responsabilitate: daţi imobilele Dvs. valoroase numai pe mâna specialistului. În calitatea noastră de specialişti ai imobilelor vă garantăm administrarea specializată, serioasă şi sigură a proprietaţii Dvs. Lăsaţi-ne să administrăm proprietatea Dvs., pentru că imobilele sunt afacerea noastră.